Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY

POLECAMYKonkurs na dyrektora

 1. Skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

   

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 15 Marzec 2016
  Ilość stron w dokumencie: 3
 2. Powołanie wicedyrektora

  Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w przedszkolu, zgodnie z ramowym statutem, może być utworzone stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze. Powierzenia funkcji wicedyrektora dokuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole, rady przedszkola oraz rady pedagogicznej. 

  Typ placówki: przedszkole
  Ostatnia aktualizacja: 21 Lipiec 2015
  Data publikacji: 10 Grudzień 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 3. Powołanie wicedyrektora

  Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o systemie oświaty w szkole lub placówce, zgodnie z ramowym statutem, może być utworzone stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze. Powierzenia funkcji wicedyrektora dokuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę, rady szkoły oraz rady pedagogicznej. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 18 Sierpień 2015
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 4. Wniosek o przyznanie nagrody dyrektora szkoły

  Nagroda dyrektora szkoły jest przyznawana nauczycielom zwykle z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagroda ta może być przyznana nauczycielowi za osiągnięcia w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. Warunkiem jest przepracowanie w szkole przynajmniej roku. Poniżej do pobrania - wniosek o przyznanie nagrody dyrektora szkoły. 

  Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Data publikacji: 26 Listopad 2014
  Ilość stron w dokumencie: 1
 5. Wniosek o ocenę pracy dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Lipiec 2015
  Data publikacji: 26 Sierpień 2011
  Ilość stron w dokumencie: 1
 6. Życiorys

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Lipiec 2015
  Data publikacji: 26 Sierpień 2011
  Ilość stron w dokumencie: 1
 7. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu na dyrektora

   

  Typ placówki: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
  Ostatnia aktualizacja: 21 Lipiec 2015
  Data publikacji: 26 Sierpień 2011
  Ilość stron w dokumencie: 2
 8. Wzór zwolnienia nauczyciela w związku ze zmianami organizacyjnymi

  Wzór zwolnienia nauczyciela w związku ze zmianami organizacyjnymi na podstawie art. 20 ust 1 KN.

 9. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

   

 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

   

 11. Oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną

   

 12. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku

   

 13. Oświadczenie - brak zakazu dysponowania środkami publicznymi

   

 14. Oświadczenie - brak skazania wyrokiem

   

 15. Oświadczenie, że nie toczy się postępowanie

   

 16. Lista dokumentów na konkurs

   

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.
Copyright 2016 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT